ŠPORTOVÝ DEŇ 2020 S DOBROVOĽNÍKMI

Rok 2020 nám všetkým ľuďom – bez ohľadu na vek, vzdelanie či životné smerovanie – priniesol nečakané obdobie, ktoré nik predtým nepoznal. A aj keď sme rok začali veselo už tradične našou oslavou narodenín stacionára, neskôr sme fašiangovali v maskách, nadišiel marec a s ním čas obmedzení. Aj naše zariadenie prijalo opatrenia, kedy sme museli naše služby obmedziť na telefonickú službu, rozvoz obedov, zabezpečenie liekov a nákupov i  iných služieb. No to všetko muselo byť za prísnych hygienických opatrení, t. j. bez spoločných objatí a bez viditeľného úsmevu, aj keď ten tam určite bol, lež schovaný pod rúškom.

            Nadišlo leto a s ním aj čas zlepšenia situácie, tak sme si to aspoň vtedy všetci mysleli a verili, že už bude len lepšie. Hoci len na krátku dobu, ale predsa sa priestormi nášho zariadenia ozývali hlasy, smiech a niekedy aj plač našich seniorov. Všetci sme si vtedy o to viac uvedomovali, akí sme si navzájom vzácni a ako sme si navzájom chýbali. A keďže naše zariadenie disponuje aj krásnymi vonkajšími priestormi, zorganizovali sme tak obľúbený Športový deň pre seniorov. Na tento deň sme mysleli ešte začiatkom roka, kedy sme o spoluprácu požiadali Prešovské dobrovoľnícke centrum (PDC)  a vyžiadali sme si od nich dobrovoľníkov. Na pomoc nám prišli 2 šikovné študentky z pedagogickej školy a jedna ochotná  študentka zo zdravotníckej školy. Priamo v deň konania športového dňa nám z PDC ešte poslali fotografa, ktorý nám tento super deň zvečnil.

            Nastal deň „D“ a naši súťaživí seniori si obliekli tričká s logom Fidea, určili sme dvoch kapitánov a rozdelili účastníkov do dvoch družstiev. „Milí naši seniori, opäť ste svoje hranice možností posúvali nielen pri zdolávaní športových disciplín, ale aj pri riešení vedomostných aktivít, kedy bolo cítiť vašu nehasnúcu túžbu prekonať samých seba a dokázať všetkým, že ešte je vo vás  veľa, veľa sily.“ Počas dňa sme nezabudli ani na dobré a hlavne zdravé občerstvenie vo forme ovocných mís a pitného režimu.

Súboj týchto dvoch družstiev určite skončil víťazstvom jedného z nich, no pre nás ste boli víťazmi všetci. A stále aj ste. Keď vás denne vídame, ako zdolávate svoje „životné disciplíny“, ktoré sú niekedy ťažšie, niekedy ľahšie, občas aj bolia, ale s vierou, ktorú  máte v srdci a s pomocnou  rukou ľudí okolo seba, nás nevynímajúc, to „dávate“ na zlatú medailu za najlepší výkon.  ĎAKUJEME!

Mohlo by sa vám tiež páčiť...