Pravidelnou aktivitou každý deň pred obedom je modlitba sv. ruženca so zamyslením.

Prostredníctvom modlitby sv. ruženca si chceme vyprosiť pre seba a svoje rodiny požehnanie a obetovať modlitbu na rôzne  úmysly. Všetci  sa učíme  modliť jednotlivé tajomstvá a osmeliť sa nahlas modliť  aj v spoločenstve, keďže jednotlivé desiatky sa nahlas predmodlievajú vopred určení PSS.

            Posilniť svoju vieru si záujemcovia  môžu aj každý pondelok cca polhodinovým čítaním Svätého písma a následným zdieľaním sa, ako a čím nás čítaný text oslovil.

            Vďaka naším duchovným otcom a aj diakonom z našej farnosti máme možnosť duchovne sa obohatiť počas duchovných dopoludní, ktoré sa zvyčajne konajú každý druhý piatok.

            Párkrát v roku sa snažíme zabezpečiť aj kňazov, ktorí pre nás pripravia duchovné obnovy na veľmi zaujímavé témy.