Piliere stacionára

„Starajúc sa o šťastie iných, nachádzame vlastné.“ (Platón)

„V Biblii je dlhovekosť požehnaním. Stavia nás do konfrontácie s našou krehkosťou, s našou vzájomnou závislosťou, s našimi rodinnými a komunitnými putami, a predovšetkým s naším božím synovstvom. Boh Otec tým, že nám dopraje starobu, daruje nám čas, aby sme sa prehĺbili v poznaní jeho, v dôvernosti s ním, aby sme čoraz viac vstúpili do jeho srdca a odovzdali sa mu.
Pápež František

Najnovšie články

Tu zobrazte vaše najnovšie blogové príspevky.

Aktivita – Listy

Počas fungovania v obmedzených podmienkach sme si  v novom kalendárnom roku 2021   pre našich PSS pripravili  aktivitu  –  každému sme individuálne napísali list. Keďže mnohí z nich už dlhú dobu nevychádzajú von, chceli sme ich niečím potešiť a povzbudiť, aby neklesali na duchu a mysleli pozitívne. V liste sme im najprv …

„COVIDOVÁ“ JESEŇ

…A dni ubiehali ako voda, a aj keď sme mali za sebou dni letné, veselšie, opäť nastalo obdobie,  kedy sme museli naše aktivity okresať na nevyhnutné a viac individuálne ako spoločné. Stále sme sa snažili dodržiavať všetky pandemické opatrenia, len aby sme si tú pliagu držali čo najďalej …

ŠPORTOVÝ DEŇ 2020 S DOBROVOĽNÍKMI

Rok 2020 nám všetkým ľuďom – bez ohľadu na vek, vzdelanie či životné smerovanie – priniesol nečakané obdobie, ktoré nik predtým nepoznal. A aj keď sme rok začali veselo už tradične našou oslavou narodenín stacionára, neskôr sme fašiangovali v maskách, nadišiel marec a s ním čas obmedzení. Aj naše …