Pohybové aktivity

 • rehabilitačné cvičenia,
 • kardio cvičenia,
 • Pilates – cviky na chrbticu,
 • strečing,
 • chôdza,
 • turistika,
 • tanec,
 • relaxácia

Aktivity zamerané na tréning kognitívnych funkcii

 • cvičenia na tréning krátkodobej a dlhodobej pamäte,
 • logopedické cvičenie (nácvik vyslovnosti),
 • cvičenia na tréning koncentrácie, pozornosti a priestorovej orientácie (napr, hry, hádanky, tajničky),
 • opakovanie a rozširovanie všeobecných vedomostí – čítanie, písanie, počítanie, finančná gramotnosť, (napr. čítanie kníh, odposluch, prepisovanie písmen podľa abecedy),
 • cvičenia s využívaním prvkov spomienkovej terapie (napr. fotky príbuzných, fotky v DS),
 • nácvik vedenia domácnosti, nakupovanie, varenie, upratovanie a ďalšie činnosti potrebné pre bežný život (plán DS, plán činnosti pre PSS)

Tvorivé aktivity

 • ručné práce – šitie, pletenie, vyšívanie, háčkovanie,
 • prvky arteterapie – maľovanie, kreslenie, pletenie z papiera, servítková technika, výroba dekorácií a darčekových predmetov, skrášľovanie okolia,

Iné aktivity

 • duchovné stretnutia ( napr. modlitba, prednášky, čítanie a výklad sv. písma),
 • spoločné posedenia pri šálke kávy, čaju ( sedenie s komunitou, plánovanie aktivít, ventilácia (vypočutie si PSS),
 • prvky muzikoterapie (spev a nácvik rôznych piesní, počúvanie a vnímanie hudby),
 • výlety ( vzdelávanie v rámci spoznávania nových miest, oboznamovanie sa s históriou,
 • terapia kyslíkom (nácvik dýchania) a iné …

Hry, turnaje

 • stolný tenis,
 • stolný futbal,
 • spoločenské stolové hry,
 • loptové hry