December a Vianoce

Hovorí sa, že Vianoce patria k najkrajším sviatkom v roku. Myslím si, že je to naozaj tak. Na svete je mnoho ľudí, ktorí sú uponáhľaní a mrzutí z každodenných starostí a povinností. Naopak na Vianoce  akoby sa tento každodenný kolotoč zrazu spomalil. Mrzuté tváre ľudí sa začnú vyjasnievať     a uponáhľanosť sa zmení na radosť a na akýsi krásny pocit z očakávania. Mamka pečie koláče, otec vyberá stromček, ktorému spolu s deťmi dajú úplne iný šat.  Starí  rodičia spomínajú na to, ako to bolo za ich čias a snažia sa nám to čo najvernejšie opísať.  Je to čas, kedy má človek k človeku akosi bližšie. A o to sa rok čo rok snažíme aj u nás, v našom druhom domove – v stacionári.

Už na začiatku mesiaca nás navštívil s pozdravom  svätý   Mikuláš, ktorý nás potešil milým             a  veselým slovom. Nezabudol aj na naše brušká a obdaroval nás sladkosťami a ovocím.

Počas adventného času prijal pozvanie dekan solivarského dekanátu  vdp.  Peter Gazda. Duchovná obnova, ktorú si pre nás pripravil, bola pre všetkých veľmi obohacujúca a ešte lepšie nás pripravila na očakávaný príchod – narodenie nášho Spasiteľa.

V druhej polovici decembra začala pracovná časť prípravy na Vianoce. Začalo sa pečenie, výroba  ikebán a ozdôb na stromček.  A pomaly sa priblížil náš deň, kedy sme si všetci sadli spolu za jeden stôl, vypočuli sme si vianočný príhovor našej pani riaditeľky Mgr. Terézie Kočišovej, rozdali darčeky,  poďakovali modlitbou za celý rok a s chuťou sa pustili do vianočnej kapustnice. Celou miestnosťou sa okrem vianočnej vône  niesli tóny vianočných kolied. Nakoniec sme si popriali krásne sviatky pokoja, lásky a spolupatričnosti. Kiežby sme každý deň na sklonku tohto a v ďalšom roku využili na darovanie krásnych duchovných darov všetkým ľuďom okolo nás, známym aj neznámym, aby láska zvíťazila nad všetkým zlom. A aby sme mali otvorené srdcia v tomto nádhernom čase, ale samozrejme nielen vtedy…

Požehnané Vianoce a šťastný Nový rok 2020.

Mohlo by sa vám tiež páčiť...