Október – Mesiac úcty k starším

Tak ako končí leto a začína jeseň, tak  prichádza staroba.  Nenápadne a pomaly.  Nedá sa jej vyhnúť.  Staroba je výzva, ale neznamená koniec života.  

Október  nám pripomína jednu z najvzácnejších cností, ktorá môže byť zrodená v duši človeka.  Je ňou úcta k starším. Úcta k tým, ktorí ste tvrdo pracovali, aby sa nám žilo lepšie. Úcta k vám, milí naši otcovia, mamy a naši prarodičia.  Ani tento rok sme nezabudli na Vás , milí naši klienti stacionára,  a pripravili sme si takú malú rozlúčku s letom – grilovačku.  Samozrejme, že to nebolo  o jedle, ale bolo to hlavne o tom, aby sme sa Vám poďakovali a vzdali úctu za Vašu obetavosť a za všetko dobré, čo ste vo svojom živote vykonali.  Zišli sme sa v hojnom počte, nakoľko boli pozvaní aj Vaši rodinní príslušníci a priatelia.  Slávnostné popoludnie začala pani riaditeľka svojim milým a srdečným príhovorom, prípitkom a obdarovali  sme Vás fotorámčekom, ktorý ste si mnohí samy vyrobili. Najprv sme si pochutili na kávičke a na domácich koláčikoch, ktoré sme pre Vás s láskou upiekli (no ani Vy ste sa nedali zahanbiť).   Posilnení sme sa z chuti nasmiali na vtipnom vystúpení Arani z Jarovníc. Veru- veru, niektorých z Vás sme ešte takto sa smiať ani nevideli.  Ako doznieval náš smiech, ozýval sa hlad.  No nedali sme mu možnosť, aby nás premohol a pustili sme sa do pečenej klobásky.  Mňam!

No a potom nám už nič nebránilo v speve,  tanci a výbornej zábave.  Zabávali sme sa do večera a nik z nás nepomýšľal na odchod domov.  Veď aj v pozvánke na toto popoludnie, venované úcte starším, bolo napísané,  že  „SPOLU NÁM JE LEPŠIE“.  Nakoniec  sme sa predsa len v pokoji rozišli do svojich domovov a tešili sme sa na ďalší deň, ako sa budeme zdieľať so zážitkami z tohto dňa.

Mohlo by sa vám tiež páčiť...